Pentujen hinnoista

Useasti herää kysymys, miksi pentu maksaa niin paljon? Mistä hinta muodostuu ja saako pennusta alennusta? Ei, kasvattaja ei pysty antamaan alennusta, koska hän on panostanut kasvatustoimintaan paljon työtä, aikaa ja rahaa. 

 

Pennun hinta muodostuu menoista, jotka alkavat jo ennen pennun syntymää, kuten jalostuskissan ostamisesta. Kun jalostukseen tarkoitettu pentu on ostettu, hän saa kasvaa vielä noin vuoden. Sen aikana hän syö, käy eläinlääkärillä terveys-tarkastuksessa ja näyttelyissä. Kasvattajalla ei ole takuuta siitä, että ostettua kissaa voi oikeasti käyttää aikuisena kasvatukseen. Joskus sattuu niin, että kissalla ilmenee joku vika tai sairaus, jolloin kissa poistetaan jalostusohjelmasta ja kasvattaja aloittaa alusta. Eli jo ennen pentujen saamista kasvattajalla on suuret menot.

 

Jos kaikki menee hyvin, ja kasvattajan mielestä kissa sopii kasvatukseen, niin naaraalle etsitään sopiva uros. Astutus maksaa sphynx-kasvattajalle n. 1200 €. Mikäli astutus onnistui, mutta synnytyksessä ilmenee komplikaatioita, niin keisarin-leikkaukset maksavat 200-700 € ja jatkohoidostakin kertyy kuluja.

 

Kun pennut ovat syntyneet, ne asuvat kasvattajan luona vähintään 12 viikkoa. Sen aikana kasvattaja on työllistetty 24/7. Kolmeviikkoiset pennut aloittavat jo kiinteän ruuan syömisen. Heidät ruokitaan viisi kertaa päivässä ja mitä isompia heistä kasvaa, sitä enemmän ruokaa he syövät. Ruokakulujen lisäksi on ostettava myös kissanhiekkaa. Kuluja kertyy lisää, kun pennut rekisteröidään, madotetaan muutamaan kertaan, rokotetaan ja sirutetaan. Kaikkine kustannuksineen naaraan ensimmäinen pentue maksaa sphynx -kasvattajalle yli 5300 €.

 

Tässä yhteenveto meidän 5 pennun pentueen kustannuksista:

Naaraan ostohinta, tuontikulut ja rekisteröinti 1500 - 2500 € 

Naaraan pito n. 500 €/vuosi 

Eläinlääkärikulut ja terveystutkimukset n. 500 € 

Astutusmaksu urokselle 1200€ + matkakulut

Pentujen perusmenot n. 750 € 

Pentujen ruoka ja hiekka n. 400€ 

 

Kaikkia kasvatustoimintaan liittyviä menoja huomioon ottaen, meidän pentujen arvo on 1200-1600 €/pentu. Laskelmat eivät sisällä kasvattajan työtä.

 

 

About Prices

About FI*Tutsi Cattery - Welcome

Do You wonder, why kittens cost so much, where does the price come from and is it possible to buy a kitten for lower price? Unfortunately, it's not possible. The breeder is unable to give a discount because he or she has invested a lot of work, time and money in the breeding process.

 

The cost of a kittens consists of expenditures that begins before the kitten's birth. At the very first, breeder buying a purebred female kitten and when the kitten is bought, she will grow for another year. During that time she eats, visits the vet for health checkups and participates in Cat Shows. The breeder does not have a guarantee that this particular young female can really be used for breeding in the future. Sometimes it happens that a cat develops a defect or illness, which removes this cat from the breeding program and the breeder has to start the process all over again. This means, that even before the purebred female giving birth to her very first kittens, the breeder already has large spendings. In case when the female doesn’t have any complications and the breeder finds her suitable for breeding, then the next step is to find for this female a stud cat with at least an equal pedigree.

 

The stud fee for a Sphynx breeder is about 1200 €. If cat’s maternity is successful, but there are complications during delivery, then C-sections might be necessary. A surgical delivery cost between 200-700 € and more so because of the expenses during the cat’s recovery and care taking after C-section.

 

When kittens are born, they live with breeder until they are at least 12 weeks old. During this time the breeder has been employed 24/7. Three weeks old kittens starting to eat solid food. They are fed five times a day and the bigger they grow, the more food they eat. In addition to eating costs, you must also buy a cat litter. Expenses increase when the breeder has to register kittens, deworm them a few times, vaccinate and microchip them. With all costs, the very first litter of a female cat pays for a Sphynx breeder over 5300 €.

 

Here's a summary of the average cost of litter with 5 kittens:

Purebred female cat purchase, import and registration 1500 - 2500 €

Maintenance of female c. 500 € / year

Veterinary expenses and health studies c. 500 €

Stud service fee 1200 € + travel expenses

The basic expenses of the kittens c. 750 €

Kittens food and cat litter c. 400 €

 

After all calculations, our kittens have a value of 1200–1600 € per kitten. Calculations do not include breeder's work.